Klasztor:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Kamieniec Ząbkowicki (NMP, św. Jakub ap. (Większy)) nieskasowany

Wprowadzono: 14.05.2016 22:06 | Ost. aktualizacja: 11.06.2016 20:31 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1210 r.
Przejęty od:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki

Nazwa w momencie kasaty: Kamenz

Nazwa inna/e: niem. Kamenz, Camenz

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Kamieniec Ząbkowicki

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kanoników Regularnych Świętego. Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Canonicarum Regularium Santi Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1210 r.

Opis:

fundacja Pogorzelów. Pierwszy opat: Wincenty z Pogorzeli

Państwo: Polska Piastowska

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: NMP, św. Jakub ap. (Większy)

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Likwidacja nie poprzez kasatę

Przejęcie przez:
Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.5194 16.8755 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)