Klasztor:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Bardo (NMP) nieskasowany

Wprowadzono: 14.05.2016 22:25 | Ost. aktualizacja: 15.05.2016 22:40 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1210 - 1230 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bardo

Nazwa w momencie kasaty: Wartha

Nazwa inna/e: Bardo Śląskie; Byrdo; dial. Woarthe; niem. Wartha; ros. Бардо [pol. Bardo]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, Plac Wolności 5, 57-256, Bardo, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Bardo

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: ob. na tym miejscu kompleks pocysterski zajęty przez klasztor redemptorystów i sanktuarium

Zgromadzenie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kanoników Regularnych Świętego. Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Canonicarum Regularium Santi Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kanonickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1210 - 1230 r.

Opis:

bp wrocławski Żyrosław II, patronat nad kościołem NMP

Państwo: Polska Piastowska

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: dependencja

Charakter domu samodzielnego: prepozytura

Wezwanie kościoła: NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Likwidacja nie poprzez kasatę

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.50557541806908 16.7405453349877 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)