Klasztor:
Redemptoryści, Bardo (Nawiedzenie NMP) nieskasowany

Wprowadzono: 14.05.2016 22:34 | Ost. aktualizacja: 15.05.2016 22:41 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1900 r.
  • Kasata zrealizowana

    Data urzędowa kasaty: 30.10.1810 r. Data faktycznej kasaty: 23.11.1810 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bardo

Nazwa w momencie kasaty: Wartha

Nazwa inna/e: Bardo Śląskie; Byrdo; dial. Woarthe; niem. Wartha; ros. Бардо [pol. Bardo]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, Plac Wolności 5, 57-256, Bardo, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Bardo

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: w kompleksie pocysterskim

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Redemptoryści

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Najświętszego Odkupiciela

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sanctissimi Redemptoris

Skrócona nazwa łacińska: CSSR

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1900 r.

Opis:

Cystersi z Kamieńca od lat 50. XIII wieku sprawowali opiekę nad kościołem. Od XIII w. także Bardo zaczęło słynąć jako ośrodek kultu maryjnego związanego z obecnością cudownej figurki Matki Bożej. Od 1900 r. w posiadaniu ojców redemptorystów.

Państwo: Niemieckie Cesarstwo

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Nawiedzenie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Przejęcie

Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.50557541806908 16.7405453349877 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)