Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Bukaczowce (św. Jerzy) skasowany

Wprowadzono: 25.05.2016 19:10 | Ost. aktualizacja: 25.05.2016 19:10 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1757 r.
 • Opuszczenie, wymarcie etc.

  1648 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bukaczowce

Nazwa/y obecna: Букачівці [pol. Bukacziwci, ang. Bukachivtsi]

Nazwa inna/e: niem. Bukatschiwzi; ang. Bukachivtsi; ros. Букачёвцы [pol. Bukaczowcy, ang. Bukachëvtsy]; Karolówka

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] rohatyński

Dodatkowe informacje o położeniu: W RP II: pow. rohatyński woj. stanisławowskie.

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: zachowała się tylko nazwa ulicy: Klasztorna

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1757 r.

Opis:

Fund. Jerzy Kalinowski, starszy brat hetmana Marcina. Nie wiadomo, drewn. czy murow. W 1642 r. podczas zarazy, przeniesiono tu z Lwowa studium teologii

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jerzy

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Matki Boskiej Bolesnej

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Likwidacja nie poprzez kasatę

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Data: 1648 r.
  • Opis:

   zniszczony przez wojska Chmielnickiego, nie próbowano go reaktywować

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.258787 24.497614 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)