Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kartuzi, Legnica
Bracia Mikołaj i Eberhard z klasztoru Aule Marie in Buchsheym et Celle salutis in Tuckelheym zakonu kartuzów wizytują klasztor kartuzów w Legnicy, 23.09.1456 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:43 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:43
Fryderyk, ks. Śląska, pan Legnicy, Brzegu i Złotoryi, stwierdza, że Mikołaj Rewschberg zapisał na wypadek swej śmierci klasztorowi kartuzów w Legnicy, 6 grzywien rocznego czynszu z łąki zw. Morgen w Mikołajowicach (Niclassdorf), w weichbildzie legnickim, 26.06.1480 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:48 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:48
Fryderyk, ks. Śląska, pan Legnicy, Złotoryi i Chojnowa, potwierdza dobra i posiadłości klasztoru kartuzów w Legnicy, 08.02.1473 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:43 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:43
IN. Kilian de Erspel, prepozyt kościoła Św. Marii, prokurator koloński, transumuje bullę papieża Marcina V z 6 XI 1425 roku, 12.01.1427 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:25 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:25
IN. Ugoda między Henrykiem Hoff z Konstancji a domem w Urazie o 80 florenów, 11.08.1441 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:25 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:25
Jan i Henryk, książęta Śląska, panowie Brzegu, Legnicy i Złotoryi, potwierdzają Markowi, przeorowi klasztoru kartuzów, posiadane dobra w Legnicy wraz z ich dochodami, 21.06.1452 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:43 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:43
Konrad, abp Moguncji, transumuje bullę papieża Innocentego VI z 4 II 1357 roku, 31.03.1427 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:25 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:25
Ludwik, II ks. Śląska, pan Legnicy i Brzegu, funduje w Legnicy klasztor kartuzów, 01.01.1423 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:36 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:36
(Ludwik, ks. Śląska pan Brzegu) i Legnicy, potwierdza dobra klasztoru kartuzów w Legnicy (?), 08.02.1421 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:36 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:36
Papież Marcin V potwierdza przywileje kartuzów, 06.11.1425 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:25 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:25

1 2