Klasztor:
Kartuzi, Bereza Kartuska (Święty Krzyż) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 21.02.2017 02:00 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1648 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 04.12.1831 r. Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bereza Kartuska

Nazwa/y obecna: Береза [pol. Bierieza, ang. Byeryeza]

Nazwa inna/e: Bereza; ros. Берёза [pol. Bierioza, ang. Berëza]; lit. Biaroza; niem. Bjarosa

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] bereski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ruiny

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kartuzi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Kartuzów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Cartusiensis

Skrócona nazwa łacińska: OrtKart; OC

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, eremickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1648 r.

Opis:

Fund. Kazimierz Lew Sapieha, podkanclerzego litewskiego. 10.07.1646 list do generałą zakonu, latem przybył o. Filip Bolman na lustrację, 1648 - pierwsi dwaj kartuzi (o. Kacper Kochelius, o. Jan Lubietowski). W czerwcu 1648 r. połozono kamień węgielny pod erem.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kartuzja

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Polesie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I, ukaz z 4.12.1831 r. o kasacie kartuzji w Berezie Kartuzkiej
  • Data urzędowa kasaty: 04.12.1831 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   W kościele - mauzoleum fundatorów.Zniszczono. Zabudowania częściowo rozebrane.Mauzoleum zniszczono.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.533531 24.959458 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)