Klasztor:
Albertyni, Kraków-Kazimierz [ul. Piekarska] (brak własnego kościoła) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 01.06.2016 01:05 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1888 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kraków-Kazimierz [ul. Piekarska]

Nazwa inna/e: Pierwotne Przytulisko, Kazimierz, niem. Kasimir, łac. Cracovia, ang. Cracov, niem. Krakau, lit. Krokuva, ukr. Краків [pol. Krakiw, ang. Krakiv], ros. Краков [pol. Krakow, ang. Krakov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • ul. Piekarska , Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, m. na pr. pow. Kraków

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Albertyni

Inne przyjęte nazwy polskie: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Skrócona nazwa polska: Alb

Skrócona nazwa łacińska: CFA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, laickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1888 r.

Opis:

Co: przytułek. Pierwszy założony przez br. Alberta.

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: brak podziału na prowincje w tym okresie

Diecezja: krakowska

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom

Wezwanie kościoła: brak własnego kościoła

Likwidacja nie poprzez kasatę

Przenosiny:

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.048 19.9399 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 7