Klasztor:
Albertyni, Lwów [ul. Kleparowskiej 15] (brak własnego kościoła) skasowany

Wprowadzono: 01.06.2016 01:51 | Ost. aktualizacja: 12.07.2016 12:19 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1892 r.
  • Kasata

    : 1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lwów [ul. Kleparowskiej 15]

Nazwa/y obecna: Львів [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Nazwa inna/e: niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Dodatkowe informacje o położeniu: znajdował się przy ul. Kleparowskiej 15

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Albertyni

Inne przyjęte nazwy polskie: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Skrócona nazwa polska: Alb

Skrócona nazwa łacińska: CFA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, laickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1892 r.

Opis:

Co: dom noclegowy, warsztat rzemieślniczy; przejściowo zakład wychowawczy.
W 1891 r. prezydent Lwowa, E. Mochnacki, zaproponował br. Albertowi otworzenie przytuliska dla ubogich. Powstało w 1892 r (2 braci). Przy nim warsztaty rzemieślnicze dla ubogich i młodzieży

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn

Wezwanie kościoła: brak własnego kościoła

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[II] Rzeczpospolita Polska

Kasata

Kasaty po 1914 r.
    • : 1945 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.8465 24.0156 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 11
Strony na temat miejscowości: