Klasztor:
Albertyni, Lwów-Zamarstynów [ul. Zamarstynowak 168] (brak własnego kościoła) skasowany

Wprowadzono: 01.06.2016 01:57 | Ost. aktualizacja: 21.02.2017 01:56 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1929 - 1930 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Lwów-Zamarstynów [ul. Zamarstynowak 168]

Nazwa/y obecna: Львів [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Nazwa inna/e: niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Dodatkowe informacje o położeniu: Zamarstynowska 168

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Albertyni

Inne przyjęte nazwy polskie: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Skrócona nazwa polska: Alb

Skrócona nazwa łacińska: CFA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, laickie

Początki

Data fundacji: 1929 - 1930 r.

Typ fundacji: mieszczańska

Opis:

Co: zakład wychowawczy, następnie dom dla nieuleczalnie chorych.
Tu przeniesiono zakład wychowawczy dla chłopców z Kleparowskiej 15. W 1936 r. młodzież do innych domów, a tu Dom dla nieuleczalnie chorych i paralityków (ok. 100)

Państwo: Polska/[II] Rzeczpospolita Polska

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom

Wezwanie kościoła: brak własnego kościoła

Kasata

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/ZSRR/Ukraina: układ z 9.09.1944 między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data faktycznej kasaty: 1945 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.8670 24.0247 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 11, 23
Strony na temat miejscowości: