Klasztor:
Albertyni, Stanisławów [ul. Długa 60] (brak własnego kościoła) skasowany

Wprowadzono: 01.06.2016 02:07 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 11:13 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    ok. 1905
  • Kasata

    : 1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Stanisławów [ul. Długa 60]

Nazwa inna/e: Iwano-Frankiwsk

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Albertyni

Inne przyjęte nazwy polskie: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Skrócona nazwa polska: Alb

Skrócona nazwa łacińska: CFA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, laickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1905

Opis:

Co: zakład wychowawczy.
Na ofiarowanym przez miasto placu Kasa Oszczędnościowa m. Stanisławowa wybudowała nowe przytulisko. Po pewnym czasie otwarto tu zakład wychowawczy dla młodzieży

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Prowincja / Archimandria: brak podziału na prowincje w tym okresie

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom

Wezwanie kościoła: brak własnego kościoła

Kasata

Kasaty po 1914 r.
    • : 1945 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 48.922633 24.71111700000006 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 13