Klasztor:
Albertyni, Przemyśl-Zasanie (brak własnego kościoła) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 01.06.2016 02:15 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1907 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Przemyśl-Zasanie

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Albertyni

Inne przyjęte nazwy polskie: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Skrócona nazwa polska: Alb

Skrócona nazwa łacińska: CFA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, laickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1907 r.

Opis:

Co: zakład wychowawczy, warsztat rzemieślniczy, przytułek.
Komitet im. Brata Alberta powstały dzięki ks. prof. Łabudzie z Przemyśla, oraz ks. prałat Federkiewicz, kanonik kap. przem.; powstało przytulisko w budynku na Zasaniu pod Przemyślem. Przy nim szkoła stolarska dla kilkudziesięciu uczniów. 1924-1936 nowicjat.

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom

Wezwanie kościoła: brak własnego kościoła

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.7897115 22.747562499999958 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 15