Klasztor:
Albertyni, Stanisławów [ul.Halicka] (brak własnego kościoła) skasowany

Wprowadzono: 01.06.2016 11:12 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 11:12 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1903 r.
  • Kasata

    : 1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Stanisławów [ul.Halicka]

Nazwa inna/e: Iwano-Frankiwsk

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Albertyni

Inne przyjęte nazwy polskie: bracia albertyni; bracia posługujący ubogim; Zgromadzenie Braci Albertynów. Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim; Zgromadzenie Braci III Zakonu św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Albertine Brothers, Servants of the Poor; ros.: Орден Альбертинцев, Альбертинцы [ang. Orden Al'bertintsev, Al'bertintsy; pol. Ordien Albiertincew, Albiertincy]

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Fratres Albertini III Ordinis S. P. Francisci pauperibus inservientes; Congregatio Fratrum Tertii Ordinis Sancti Fraciisci Assisensis Pauperibus Servientium

Skrócona nazwa polska: Alb

Skrócona nazwa łacińska: CFA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, laickie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1903 r.

Opis:

Co: dom noclegowy, przytułek.
Inicjatywa przy okazji obiadu wydanego przez metropolitę Szeptyckiego. Główny inicjator - sędzia sądu stanisławowskiego, Maksymowicz.
Początkowo otwarto przytulisko w wynajętej części domu straży pożarnej - ponieważ okazał się za mały, na ofiarowanym przez miasto placu Kasa Oszczędnościowa m. Stanisławowa wybudowała nowe przytulisko (Długa 60). Po pewnym czasie otwarto tu zakład wychowawczy dla młodzieży

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: dom

Wezwanie kościoła: brak własnego kościoła

Kasata

Kasaty po 1914 r.
    • : 1945 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 48.92364814317194 24.708413333313047 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Kalendarz Brata Alberta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zgromadzenia Braci Albertynów 1888-1938 na rok Pański 1938, Kraków, 1938, s. 13