Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Swornigacie nieskasowany

Wprowadzono: 10.06.2016 13:22 | Ost. aktualizacja: 10.06.2016 13:22 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

    1272 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Swornigacie

Nazwa/y obecna: Swornegacie

Nazwa inna/e: Swornigacie do lat 1970, formy nazwy: Swornigac, Swornigat, Swornigacz, Sworngatz, Swornegacz, Sworzonagacz, Sfornegac; kaszb. Swòrnégace, Swòrnigace, Szwôrnygace, Szwôrnëgace; niem. Schwornigatz;

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: znajdował się w pobliżu ob. kościoła św. Barbary?

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1272 r.

Opis:

Mściwoj (Mszczuj) II.

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Likwidacja nie poprzez kasatę

Przejęcie przez:
  • 1303 r.: Cystersi, Gdańsk-Oliwa (Trójca Święta)
  • zmiana reguły
  • Opis:

    z powodu dużego oddalenia od innych domów, miejscowi aug-erem. połączyli sie z cystersami z Oliwy, którzy też przejęli uposażenie

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 53.8596333 17.49768599999993 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Spisy członków konwentów zakonnych z Pomorza Gdańskiego do 1309 roku, oprac. Dariusz A. Dekański, Gdańsk, [1994], s. 7