Klasztor:
Dominikanie, Kołomyja (Boże Ciało) skasowany

Wprowadzono: 05.10.2016 13:08 | Ost. aktualizacja: 05.10.2016 14:50 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1616
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1778 r.

Wcześniejsza lokalizacja: Dominikanie, Kołomyja (NMP)

Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kołomyja

Nazwa/y obecna: Коломия [pol. Kołomyja, ang. Kolomyya]

Nazwa inna/e: niem. Kolomyja, ros. Коломыя [pol. Kołomyja, ang. Kolomyya]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Cerkiew sw. Archistratiga Michaiła (kościół klasztorny dominikanów), Mykhaila Hrushevskoho Avenue 11, Kołomyja, Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] kołomyjski

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: ob. na tym miejscu stoi cerkiew pw. św. Michała Archanioła, konsekrowana, zbudowana w l. 1855-71

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1616

Opis:

wezwanie kościoła przed translokacją: NMP

Państwo: Polska/Korona Królestwa Polskiego

Jednostka podziału administracyjnego: woj. ruskie

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Jacka

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Boże Ciało

Dzieje

inne

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: woj. ruskie

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Jacka

Diecezja: lwowska unicka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1778 r.
  • Opis:

   Po kasacie klasztoru kościół został rozebrany, na jego miejscu powstała cerkiew Michała Archanioła, konsekrowana w 1871 r.
   , klasztor zamieniono na magistrat (EK, 9, 430).

Likwidacja nie poprzez kasatę

Translokacja z:
 • ok. 1616:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 48.525 25.0356 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat miejscowości: