Klasztor:
Dominikanie, Kołomyja (NMP) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 05.10.2016 14:28 | Ost. aktualizacja: 17.10.2016 15:30 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1413 r.

Późniejsza lokalizacja: Dominikanie, Kołomyja (Boże Ciało)

Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kołomyja

Nazwa/y obecna: Коломия [pol. Kołomyja, ang. Kolomyya]

Nazwa inna/e: niem. Kolomyja, ros. Коломыя [pol. Kołomyja, ang. Kolomyya]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] kołomyjski

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1413 r.

Opis:

wezwanie kościoła przed translokacją: NMP

Państwo: Polska/Korona Królestwa Polskiego

Jednostka podziału administracyjnego: woj. ruskie

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Towarzystwo Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa między Ludami = Societas Fratrum Peregrinantium propter Christum inter gentes

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: NMP

Dzieje

1456 r. - zmiana przynależności kościelnej
 • Prowincja / Archimandria: Prowincja galicyjska pw. św. Jacka = Provincia Galiciae S. Hyacinthi
1586 r. - zniszczenie
 • Opis:

  "W 1589 r. wedle tradycji Kołomyję miał zniszczyć najazd turecki i tatarski. Drewniane miasto zostało podpalone, mieszczanie wymordowani, klasztor dominikański złupiony i zniszczony, a zakonnicy-powieszeni. Ta apokalipsa wymaga korekt. O najeździe tureckim w tym roku nie było mowy – Porta utrzymywała wtedy pokój z Polską i była zajęta innymi konfliktami. Mogli ruszyć Tatarzy, ale – jak przeważnie – w niedużej liczbie i w żadnym wypadku nie byli zdolni do unicestwienia całego miasta. " (Trajdos)

Likwidacja nie poprzez kasatę

Translokacja:
 • ok. 1616:
  • Przyczyny, podstawy prawne: w związku z translacją całego miasta na pn. od Prutu
  • Miejsce translokacji: Dominikanie, Kołomyja (Boże Ciało)
  • Opis:

   "Zabudowę odsunięto od brzegu Prutu na płaskowyż w kierunku północnym od Czarnego Potoku. W tym położeniu historyczna Kołomyja pozostaje do dziś. Na polecenie komisji lustracyjnej w 1616 r. nastąpiła budowa nowych kwartałów przyrynkowych, ratusza, dworu wójta, zamku, fary i klasztoru dominikanów" (Trajdos)

Mapa

Lokalizacja: hipotetyczna

Geolokalizacja: 48.505 25.05 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat miejscowości: