Klasztor:
pasjoniści, Przasnysz (św. Jakub ap. (Większy), św. Anna spr.) skasowany, istnieje do dziś

Wprowadzono: 08.01.2017 22:08 | Ost. aktualizacja: 10.01.2017 00:15 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1923 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1939 r. Data faktycznej kasaty: 1939 r.
 • Restytucja

  1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Przasnysz

Nazwa inna/e: Przasnis, Prasnysz, Przasnisch, Przasnysch ; idysz Proshnitz; łac. Azymopolis; niem. Praschnitz

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • par. św. Stanisława Kostki, klasztor pasjonistów (klasztor bernardynów), ul. 3 Maja 34, 06-300, Przasnysz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, pow. przasnyski, tel.: +48 29 752 25 25, email: klasztorprzasnysz@o2.pl

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Przasnysz

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: kościół gotycki i wczesnobarokowy klasztor wpisane na listę Kanonu Krajoznawczego Polski. ob. zajmują je pasjoniści, którzy prowadzą też tu par.

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: pasjoniści

Inne przyjęte nazwy polskie: Zgromadzenie Męki Pańskiej

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Passionists; cz.: passionisté (Společenství utrpení Ježíše Krista); fr.: Passionistes (Congrégation de la Passion de Jésus-Christ); hiszp. pasionistas (Congregación de la Pasión); łac.: Passionistae; niem.: Passionisten; ros.: Пассионисты

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Passionis Iesu Christi

Skrócona nazwa łacińska: CP; C.P.

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kleryckie

Początki

Data fundacji: 1923 r.

Typ fundacji: kościelna

Opis:

Fund. chorąży ciechanowski, Piotr Kostka, brat świętego Stanisław.
Zezwolenia na fundację: 27.10.1586 bulla pap. Sykstusa V; 11.11.1586 dok. erekcyjny gen. Franciszka Gonzagi; 1587 prowincjał; 310.1587 bp płoc. Piotr Wolski. 27.03.1589 król Zygmunt III.
Pierwsza siedziba: znajdujący się w złym stanie kościół szpitalny św. Jakuba i w budynek po przytułku (ten został przeniesiony do budynku przy kościele par. św. Mikołaja).
Zakonnicy przybyli w 1588 r. z konw. w Bydgoszczy, urocz. wprowadzenie: 5.10.1588.
Początkowo było ich 8 (przełożony: Tomasz z Rawy). Q 1590 r. klasztor podniesiono do rangi konwentów (było w nim wówczas 16 zak.).

Budowę nowego kościoła zaczęto od razu na powiększonej przez wykup okolicznych domów i placów działce, zachowano wezwanie starego. PBudowę zakończono 1637. Między klasztorem a prezbiterium stanęła wieża. Przed 1607 r. dobudowano do kościoła kaplicę św. Anny (po prawej stronie od głównego wejścia). Prace wykończeniowe trwały do 1671. 
1620 poświęcony  (nie był jeszcze ukończony). Konsekracja: 1635.

Państwo: Polska/[II] Rzeczpospolita Polska

Kraina historyczna: Mazowsze

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jakub ap. (Większy), św. Anna spr.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/pod okupacją Niemiec

Kraina historyczna: Mazowsze

Kasata

Kasaty po 1914 r.
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Niemcy/II wojna światowa
  • Data urzędowa kasaty: 1939 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1939 r.
  • Opis:

   W czasie II wojny światowej część zakonników wywieziono do obozu w Działdowie i tam ich zamordowano. Niemcy kościół zamienili na spichlerz, a budynki klasztorne na szpital i więzienie. Rozebrali też zabytkowe ogrodzenie z XVIII w. i kapliczkę – rotundę św. Wawrzyńca z 1615 r. Po wojnie kościół był wielokrotnie remontowany.

Przejęcie

Restytucja

Restytucje po 1914 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.0202 20.8762 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inne linki:

Foto

Kościół i klasztor pasjonistów, niegdyś bernardynów, widok od wsch. Ok. 2002. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jakuba_i_Anny_w_Przasnyszu#/media/File:Przasnysz._Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_i_klasztor_pasjonist%C3%B3w.jpg [Jarosław Włodarczyk] 

Źródła

Wnętrze kościoła klasztornego, widok na prezbiterium. 29.05.2010. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jakuba_i_Anny_w_Przasnyszu#/media/File:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_i_klasztor_o.o._Pasjonist%C3%B3w_w_Przasnyszu_-_wn%C4%99trze_ko%C5%9Bcio%C5%82a.JPG [Tajchman]    Kościół od pd. 2011. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_Kostki_w_Przasnyszu#/media/File:PL_Przasnysz_dawny_klasztor_bernardyn%C3%B3w_01.jpg [Singdrossel]