Klasztor:
Benedyktynki misjonarki, Bar nieskasowany

Wprowadzono: 08.02.2017 23:28 | Ost. aktualizacja: 27.01.2019 22:37 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
  • Fundacja

    1977 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bar

Nazwa/y obecna: Бар [pol. Bar, ang. Bar]

Nazwa inna/e: lit. Baras

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Klasztor benedyktynek misjonarek (klasztor karmelitów), ul. Monastyrska 55, 23 000, Bar, Ukraina (Украина), obł. [obw.] winnicki, raj. [rej.] barski, tel.: 0-0-380 43 41 24 188

Dodatkowe informacje o położeniu: SGKP: pow. mohylewski, gub. podolska, nad rz. Rów

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: odrestaurowany; dawny klasztor karmelitów

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktynki misjonarki

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Congregation of the Missionary Sisters of St. Benedict; hiszp.: Congregación de las Hermanas Benedictinas Misioneras; port.: Congregação das Irmãs Beneditinas Missionárias; włos.: Congregazione delle Suore Benedettine Missionarie Congrégation des Soeurs Bénédictines Missionnaires

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum Benedictinarum Missionariarum

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, nieklauzurowe

Początki

Data fundacji: 1977 r.

Typ fundacji: kościelna

Opis:

"Dom w Barze powstał w 1977 roku. Erygowany został 24 lutego 1992 roku.
Działalność sióstr: dom formacyjny junioratu i postulatu, wypiek komunikantów i opłatków, praca w ogrodzie, katechizacja, przyjmowanie grup pielgrzymkowych i wycieczkowych, praca w zakrystii w parafii pod wezwaniem św. Anny w Barze." (http://www.benedyktynki.pl/art/cat59/124abar.html)

Państwo: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Kraina historyczna: Podole

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Podole

Diecezja: kamieniecka

Przejęcie

Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.071053 27.668400 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat obiektu/ów:

Foto