Klasztor:
Benedyktyni, Poszołtunie (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 21.02.2017 02:42 | Ost. aktualizacja: 21.02.2017 18:20 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1755 - 1756 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Poszołtunie

Nazwa/y obecna: Pašaltuonys

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • kościół filiany (prepozytura benedyktynów), Pašaltuonys, Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] tauroski, raj. [rej.] jurborski

Dodatkowe informacje o położeniu: SGKP: nad rz. Szołtoną (Šaltuona), rej. Jurbork (Jurbarkas), gm. Erżwiłek (Eržvilkas)

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół filialny par. Gaurė, po przebudowie w 1890 r.

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji: 1755 - 1756 r.

Typ fundacji: szlachecka

Opis:

fund.: Jędrzej Jasiński, Anzelm Szymkiewicz i Kołłątaj, na miejscu stojącej tu od 1600 r. kaplicy (SGKP)

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Kraina historyczna: Żmudź

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: prepozytura

Dom, któremu podlega dependencja: Benedyktyni, Troki Stare (Zwiastowanie NMP)

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   po kasacie własność diecezji, duszpasterstwo ksiądz diecezjalny

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 55.2697 22.5996 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
 • Žemaitytė-Narkevičienė Ona, Nuo benediktinų vienuolyno iki Pašaltuonio parapijos [O klasztorze benedyktynów w Poszołtunach], Kaunas, 2003, ss. 70, il.
Strony na temat obiektu/ów: