Klasztor:
Franciszkanie (konwentualni), Skała-Grodzisko (NMP) nieskasowany, opuszczony

Wprowadzono: 21.02.2017 11:54 | Ost. aktualizacja: 21.02.2017 15:10 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  ok. 1257 - 1264

Późniejsza lokalizacja: Klaryski, Kraków (św. Andrzej ap.)

Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Skała-Grodzisko

Nazwa inna/e: Skała Najświętszej Maryi Panny; Grodzisko;

Nazwa własna / przyjęta klasztoru: Pustelnia Błogosławionej Salomei

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia Ojców - Grodzisko (klasztor klarysek, nast. Pustelnia Błogosławionej Salomei), Grodzisko 7, 32-043, Skała, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, pow. krakowski, tel.: 600450334

Dodatkowe informacje o położeniu: gm. Skała

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty: na jego miejscu od 1642 r. kaplica pw. Wniebowzięcia NMP, budowla ob. z 1677-1691 r., tzw. Pustelnia bł. Salomei

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanie (konwentualni)

Inne przyjęte nazwy polskie: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Pełna polska nazwa zgromadzenia: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Skrócona nazwa łacińska: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji: ok. 1257 - 1264

Typ fundacji: królewska/książęca

Opis:

niewielki konwent braci fundowany przy klasztorze klarysek przeniesionym z Zawichostu, do jego obsługi.
Kościół konwentualny wspólny z siostrami.

Państwo: Polska Piastowska

Jednostka podziału administracyjnego: woj. małopolskie

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja czesko-polska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: krakowska

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: NMP

Likwidacja nie poprzez kasatę

Translokacja:
 • 1309 - 1316 r.:
  • Przyczyny, podstawy prawne: W końcu XIII w. zdobyty i zniszczony, nie wiadomo przez kogo. Siostry rozproszyły się. Od. ok. 1309 r. zaczęły sie zbierać w Krakowie, w 1316 r. otrzymały kościół św. Andrzeja. Nie była to zatem klasyczna translokacja, ale z punktu widzenia prawnego za taką wypadają uznać.
  • Miejsce translokacji: Klaryski, Kraków (św. Andrzej ap.)
  • Losy zabudowań po translokacji: w XV w. opustoszały. Teren należał nadal do klarysek (już krakowskich). "W XVII wieku siostry klaryski ponownie zainteresowały się miejscem po swojej dawnej siedzibie, głównie za sprawą toczącego się procesu beatyfikacyjnego Salomei. Na miejscu starego klasztoru wzniosły krzyż, a w 1642 roku kaplicę pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. W 1677 roku prebendarzem Grodziska został ksiądz Sebastian Piskorski, profesor Akademii Krakowskiej i kanonik krakowski. W latach 1677–1691 zbudował on zespół architektoniczno-rzeźbiarski w stylu manierystycznym, potocznie nazywany pustelnią błogosławionej Salomei. Zespół ten składał się z pustelni, domków modlitwy, kościoła i domu prebendarza, tworzących kształt litery „L”. Ten układ zabudowań przetrwał do czasów obecnych"[Wiki]
Translokacja z:

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.2294 19.8244 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

Mapa Grodziska. 30.08.2007. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisko_(gmina_Ska%C5%82a)#/media/File:Grodzisko-mapa.jpg [Sławomir Skrzyniarz]