Klasztor:
Klaryski, Kraków (św. Andrzej ap.) nieskasowany, istnieje do dziś bez przerwy

Wprowadzono: 21.02.2017 11:56 | Ost. aktualizacja: 21.02.2017 14:44 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Translokacja

  1316 - 1325 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Kraków

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • klasztor klarysek z kościołem św. Andrzeja (klasztor klarysek z kościołem św. Andrzeja), ul. Grodzka 56, 31-044, Kraków, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, m. na pr. pow. Kraków, tel.: 12 422 16 12

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Klaryski

Inne przyjęte nazwy polskie: damianitki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętej Klary

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sanctae Clarae

Skrócona nazwa łacińska: OSC

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Początki

Data translokacji: 1316 - 1325 r.

Opis:

po rozproszeniu po zniszczeniu klasztoru Skała-Grodzisko, siostry od 1309 r. zbierały się w Krakowie. W 1316 r. otrzymały od księcia Włądysłąwa Łokietka kościół św. ANdrzeja oraz wystawiony przez księcia klasztor. Ostateczne zatwierdzenie klasztoru przez papieża: 1325 r.
 

Państwo: Polska/Korona Królestwa Polskiego

Jednostka podziału administracyjnego: woj. krakowskie

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: krakowska

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny, obediencja zakonna

Wezwanie kościoła: św. Andrzej ap.

Dzieje

1596 r. - zmiana obediencji na biskupią

Likwidacja nie poprzez kasatę

Translokacja z:
 • 1309 - 1316 r.:
  • Przyczyny, podstawy prawne: W końcu XIII w. zdobyty i zniszczony, nie wiadomo przez kogo. Siostry rozproszyły się. Od. ok. 1309 r. zaczęły sie zbierać w Krakowie, w 1316 r. otrzymały kościół św. Andrzeja. Nie była to zatem klasyczna translokacja, ale z punktu widzenia prawnego za taką wypadają uznać.
  • Miejsce translokacji: Franciszkanie (konwentualni), Skała-Grodzisko (NMP)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.0565 19.9385 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Opracowane na podstawie:
 • Gąsiorowska Patrycja, Dzieje zakonu klarysek na ziemiach polskich, [w:] Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak (red.), Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, Gniezno, 2006, s. 35
 • Borkowska Małgorzata, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, (Dzieje Chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 2, Wiek XVI-XVIII, 8), Lublin, 2010, 344-345
Strona domowa: