Druki

powiązane z klasztorem
Filipini, Gostyń (Niepokalane Poczęcie NMP, św. Filip Nereusz)
Alexego Pedemontana medyka y philosopha Taiemnice; wszystkim oboyga płći nie tylko ku leczeniu [...] chorob [...] potrzebne; ale y gospodarzom, rzemiesłnikom [...] wielce pożyteczne. Z łacińskiego ięzyka na polski przełożone, y w porządek dobry teraz wprawione; do ktorych przydane są lekarstwa [...] na rozmaite choroby, y innych rzeczy wiele. Auctore Sebastiano Slescovio [...].
wprowadzono: 14.01.2015 17:07 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:07
Alexego Pedemontana medyka y philosopha Taiemnice; wszystkim oboyga płći nie tylko ku leczeniu [...] chorob [...] potrzebne; ale y gospodarzom, rzemiesłnikom [...] wielce pożyteczne. Z łacińskiego ięzyka na polski przełożone, y w porządek dobry teraz wprawione; do ktorych przydane są lekarstwa [...] na rozmaite choroby, y innych rzeczy wiele. Auctore Sebastiano Slescovio [...].
wprowadzono: 14.01.2015 17:07 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:07
Apostoł Piński [...] to iest zycie y smierć [...] Jędrzeia Boboli Societatis Jesu [...] Przez [...] Alexandra Sobieszczanskiego, Soc. Jesu. Z processow apostolskich drukowanych w Rzymie zebrane y wydrukowane w Sandomirzu roku 1745 a teraz znowu [...] przedrukowane roku pańskiego 1750 [...].
wprowadzono: 14.01.2015 17:07 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:07
Apostoł Piński [...] to iest zycie y smierć [...] Jędrzeia Boboli Societatis Jesu [...] Przez [...] Alexandra Sobieszczanskiego, Soc. Jesu. Z processow apostolskich drukowanych w Rzymie zebrane y wydrukowane w Sandomirzu roku 1745 a teraz znowu [...] przedrukowane roku pańskiego 1750 [...].
wprowadzono: 14.01.2015 17:07 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:07
Historia spraw Atyle krola węgierskiego z łacińskiego ięzyka na polski przełożona przez Cypriana Bazylika.
wprowadzono: 14.01.2015 17:07 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:07
Historia spraw Atyle krola węgierskiego z łacińskiego ięzyka na polski przełożona przez Cypriana Bazylika.
wprowadzono: 14.01.2015 17:07 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:07
Historya o żywoćie y zacnych sprawach Jerzego Kastryota, ktorego [...] Szkanderbegiem zową [...] napisana od Maryna Barlecyusa. Przydane są ktmu o oblężeniu y dobywaniu Szkodry Księgi troie. Z łaćińskiego ięzyka na polski przełożone przez Cypryana Bazylika […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:07 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:07
Katechizm albo Wizerunk prawey wiary Chrześćiańskiey wedle nauki Pana Jezusa Chrystusa [...] y Kościoła iego [...] przećiwko wszytkim obłędliwościam tych czasów barzo pożyteczny. Przez [...] napisany roku 1567
wprowadzono: 14.01.2015 17:07 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:07
Katechizm albo Wizerunk prawey wiary Chrześćiańskiey wedle nauki Pana Jezusa Chrystusa [...] y Kościoła iego [...] przećiwko wszytkim obłędliwościam tych czasów barzo pożyteczny. Przez [...] napisany roku 1567
wprowadzono: 14.01.2015 17:07 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:07
Philippi Callimachi De rebus gestis a Vladislao Polonorum atque Hungarorum rege. Libri tres
wprowadzono: 14.01.2015 17:07 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:07

1 2