Klasztor:
Cystersi, Gościkowo (Paradyż) (Wniebowzięcia NMP, św. Marcina) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 11.05.2016 17:36 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  29.01.1230 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: styczeń 1834
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Gościkowo (Paradyż)

Nazwa w momencie kasaty: Paradyż

Nazwa inna/e: łac. Paradis, Paradisus, niem. Paradies

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Gościkowo, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubuskie, pow. świebodziński

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Świebodzin

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Cystersi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Cystersów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Skrócona nazwa łacińska: OCist

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 29.01.1230 r.

Opis:

Fund. Mikołaj Bronisz wojew. poznański

- W 1814 r. zajęcie klasztoru przez wojska rosyjskie i zmiana budynków klasztornych na szpital.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcia NMP, św. Marcina

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja Prus i Polski

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: poznańska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: styczeń 1834
  • Opis:

   Mury klasztorne po sekularyzacji opactwa paradyskiego szybko znalazły nowe przeznaczenie. Już w 1836 stało się ono siedzibą Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego. Było ono właścicielem dóbr klasztornych dość długo, bo aż do 1926. Użytkowane zabudowania poklasztorne uchronione zostały dzięki temu przed zniszczeniem, a władze szkoły dbały o zabezpieczenie obiektów. Efektem tego było zatynkowanie fresków w kaplicy św. Krzyża, które odkryte zostały ponownie dopiero w 1965. W latach 1921-1936 przeprowadzono renowację organów oraz odnowiono sukienki i korony Matki Bożej Paradyskiej. Od 1922 w opactwie istniała Państwowa Szkoła Średnia. Kształciła ona uczniów z średniozamożnych rodzin, którzy nie poszli do gimnazjum, ale ukończyli pełną szkołę elementarną. Tuż przed wybuchem wojny w szkole kształcili się nauczyciele III Rzeszy. Funkcjonowanie obiektu jako szkoły zostało zakończone wraz z wkroczeniem w 1945 Armii Czerwonej. W budynkach klasztoru urządzono magazyny. Po 1945 powrócono też do dawnej nazwy miejscowości Gościkowo. Nazwa Paradyż pozostała jedynie jako nazwa zwyczajowa dla terenów obejmujących opactwo.W 1947 budynki opactwa przejęli Salezjanie, którzy otworzyli w klasztorze internat dla chłopców. Funkcjonował on do 1956, kiedy to w budynkach klasztoru rozpoczął działalność Wydział Filozoficzny Gorzowskiego Diecezjalnego Seminarium Duchowego. Po pięciu latach paradyski klasztor stał się siedzibą całości Seminarium. Od reorganizacji diecezji w 1992 nosi ono nazwę Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej." (https://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_Cysters%C3%B3w_w_Go%C5%9Bcikowie-Parady%C5%BCu)

Przejęcie

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.3369 15.5456 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)