Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Gościkowo (Paradyż) (Wniebowzięcia NMP, św. Marcina)
Sermones; Henricus de Hassia: Tractatus ad eruditionem confessorum, ok. 1550
wprowadzono: 11.02.2014 11:17 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:17
Compendium logicae, k. 1-44; Commentariolum in tres libros de oratore ad Q. fratrem. Anno Domini 1620 sub Patre Wabierowicz. Posnaniae. A.M.D.G.B.V.M.H. Floriani Laskowski, S. J., k. 1-102, 1620 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:17 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:17
Pobudka do skruchy y rozmowy dusze przez wielebnego Oyca Jana a Jezu Maria generała karmelitów bosych łacinskim ięzykiem napisane a teraz na polski przetłumaczone […] A. D. 1647; Modlitwy nabozne o odpuszczenie grzechów wyięte z ksiąg s. Ephrema starozytnego oyca kościoła s. katolickiego a teraz na polski ięzyk przetłumaczone, 1641 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:17 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:17
[Missale]; [Kanon mszy]; [Sanctoriale]; [Missae votivae], XIV wiek
wprowadzono: 14.03.2014 09:47 | ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:47
Abschluss der Königlische Forstkasse zur Übergabe an der Königlische Administrationskasse von denen sekularisirten Kloster Paradies in Schwiebuschischen Kreise belegenen Forsten, 1812 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32
Acta generalia von Cistercienser Mönchsklosters Paradies und der damit verbündenen Klosterabtei. [Kopie przywilejów i nadań dla klasztoru z lat 1234-1790, tabele lustracyjne z 1789 r., kwity z ofiar i podatków z 1792 r., wykazy sum lokowanych z 1794 r, 1794 - 1796 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:28 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:28
Acta manualia des Justizkommissionsrath Hünke in Sachen des Cistercienserklosters Paradies wider den Ludwig v. Mielęcki wegen 3333 rth. 8 gr. nebst 5% Zinsen seit den 1ten Januar 1818, 1777 - 1834 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32
Acta zur Administration der Paradies'sche Abtei'sche Güter gehorig. [Majątek klasztoru-wsie, folwarki, plony.], 1767 - 1770 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32
Akta Generalia von der Kommendaturabtei Paradies. Hauptertrag von dem Cistercienser Mönchskloster Paradies gehörigen Kommendaturabtei. Generalnachweisung von denen, aus den Guthern des Kommendaturabts de Cistercienser Mannsklosters Paradies auskommenden, 1797 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:28 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:28
Akta in Sachen des Klosters Paradies wider Dominium Altenhoff wegen Grenzstreitigkeiten, 1800 - 1819 r.
wprowadzono: 26.11.2014 10:32 | ost. aktualizacja: 26.11.2014 10:32

1 2 3 4 5 6 7 ... 12