Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Gościkowo (Paradyż) (Wniebowzięcia NMP, św. Marcina)
rysunek, PLAN von der gefürsteten Abtey u: Closter PARADEIS, ok. 1760
wprowadzono: 08.04.2015 13:33 | ost. aktualizacja: 08.04.2015 13:33
Cystersi, Gościkowo (Paradyż) (Wniebowzięcia NMP, św. Marcina), Gościkowo (Paradyż), kościół klasztorny, rysunek architektoniczny, Gościkowo. Plan zespołu poklasztornego Cystersów (wg S. Kowalskiego na podstawie materiałów archiwalnych WKZ), ok. 2012
wprowadzono: 25.10.2016 20:48 | ost. aktualizacja: 25.10.2016 20:48