Klasztor:
Bazylianie, Granów (Przemienienie Pańskie) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.05.2016 09:27

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1711 r.
 • Kasata częściowa

  Data anulowania kasaty: 17.09.1795 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Granów

Nazwa/y obecna: Тишківська Слобода [pol. Tyszkiwśka Słoboda, Tyszkiwsʹka Słoboda, ang. Tyshkivs’Ka Sloboda]

Nazwa inna/e: ukr. Graniw, Гра́нів [pol. Hraniw, ang. Hraniv]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] winnicki, raj. [rej.] hajsyński

Dodatkowe informacje o położeniu: nad rz. Werbiczem

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1711 r.

Opis:

kościół fundowany 1711 przez Sieniawskich (Adama?), wykonczony przez Adama Czartoryskiego. 1828-49 nowy, murowany

od 1737 unicki

w XIX w. też cerkiew św. Mikołaja i monaster prawosławny z 3 cerkwiami (Wniebowzięcia, przeminienia i św. Onufrego), 14 mnichów (SGKP)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: monaster

Wezwanie kościoła: Przemienienie Pańskie

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Diecezja: kijowska unicka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 17.09.1795 r.
  • Opis:

   przejęli prawosławni

   ob. z kompleksu monasterskiego pozostała tylko cerkiew, znajduje się 10 km od obecnej wsi Granów w miejscowości Tyszkiwska Słoboda (Тишківська Слобoда)

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 48.7795 29.5832 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Dr. M., Granów, [w:] SGKP, 2, s. 796-797