Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bernardynki, Grodno (Narodzenie NMP)
Historia domowa klasztoru grodzieńskiego Księży Bernardynów zaczęta w 1763 r., 1763 - 1770 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
[Kroniczka Bernardynów grodzieńskich 1677-1683. Poprzedza ją krótka historia konwentu z lat 1494-1676], 1677 - 1683 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
[Kurendy generałów, komisarzy generalnych i prowincjałów Prowincji Litewskiej zakonu Bernardynów oraz zarządzenia biskupów i Konsystorza Wileńskiego], 1768 - 1853 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Wizyta Całego Funduszu WWPP Bernardynek Grodzieńskich Dyecezyi Wileńskiey Gubernij y Powiatu Grodzieńskiego Prowincyi Zakonney Litewsko-Ruskiey za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza Oddziału Rządowego za N[umere]m 4049 Mi, 1820 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28