Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Bernardynki, Grodno (Narodzenie NMP)
Визитные описи м-рей Ордена Бернардинок: Виленский Бернардинок, Виленский св. Михаила, Виленский Заречный, Слонимский, Брестский, Гродненский, Ковенский, 1796 - 1798 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Визитные описи м-рей Ордена Бернардинок: Виленский св. Михаила, Виленский Заречный, Ковенский, Гродненский, Слонимский, Бржеский, 1818 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Гродненские бернардинки / Bernardynki grodzieńskie, 1820 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:16 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:16
Гродненские бернардинки / Bernardynki grodzieńskie, 1824 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:16 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:16
Гродненские бернардинки – взыскание долга / Bernardynki grodzieńskie – ściągnięcie długu, 1825 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:16 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:16
Гродненские Бернардинский и Францисканский, Гродненский Бернардинок м-ри, 1851 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Гродненский м-рь Бернардинок, 1844 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Гродненский по-Бернардинский, Гродненский Францисканский, Слонимский Бернардинок м-ри, 1874 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:14 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:14
Дело по прошению настоятельницы Гродненского бернардинского девичьего м-ря о выдаче ей свидетельства на неприкосновенность войсками к принадлежавшему м-рю им. Жирославска Гродненского уезда / Sprawa na prośbę ksieni żeńskiego klasztoru bernardynek w Grodnie o wydanie jej immunitetu na nienaruszalność wojskową w majątku przynależnym klasztorowi zwanym Żirosławska w powiedzie grodzieńskim, 1831 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59
Дополнения к визитациям: М-ри Ордена Бернардинок: Виленский Свято-Михальский и Заречный, Слонимский, Брестский, Гродский, Ковенский, 1818 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:15 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:15

1 2