Klasztor:
Dominikanie, Grodno (MB Różańcowa) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.05.2016 10:05

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1632 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1865 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Grodno

Nazwa/y obecna: Гродна [pol. Hrodna, ang. Hrodna]

Nazwa inna/e: lit. Gardinas, ros. Гродно [pol. Grodno, ang. Grodno], ukr. Гродно [pol. Hrodno, ang. Hrodno]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] grodzieński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1632 r.

Opis:

Fund. Krzysztof i Fryderyk Sapiehowie.

W 1797 roku dominikanie objęli dawne kolegium pojezuickie, które w 1817 roku miało już 301 uczniów, od 1824 roku istniało gimnazjum wyposażone w laboratorium chemiczne i bibliotekę (ok. 10 500 woluminów) (EK, 6, 167).

Po kasacie klasztoru zbiory biblioteczne zostały przekazane państwowemu gimnazjum, obecnie natomiast znaczna część kolekcji znajduje się w zbiorach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 150).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: MB Różańcowa

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Podlasie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1865 r.
  • Opis:

   Klasztor i kościół MB Różańcowej. Dominikanie przejęli od jezuitów kolegium (późn. gimnazjum). Gimnazjum zostało zabrane przez władze carskie, a kościół rozebrany.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 53.6666 23.8333 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167
 • Wrzeszcz Maria, Grodno, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 166-169