Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Grodzisk Wielkopolski (Najśw. Imię Jezus)
Nicolai Copernici Torunensis De revolutionibus orbium coelestium, Libri VII […]
wprowadzono: 14.01.2015 17:08 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:08
Porta aurea introducens ad sacram historiarum ecclesiasticarum Basilicam Gymnasio Opaliniano Sierakoviensi […] Juventuti […] accomodata
wprowadzono: 14.01.2015 17:08 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:08
Vita P. Gasparis Druzbicki […] conscripta per P. Danielem Pawlowski […] Anno […] 1670.
wprowadzono: 14.01.2015 17:08 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:08
Zywot […] Wincentego a Paulo […] przez X. Dominika Akamiego […] z tego co o nim Ludwik Abelly […] ięzykiem francuskim napisał, zebrany […] po włosku […] A teraz na polskie przez iednego kapłana […] przetłumaczony
wprowadzono: 14.01.2015 17:08 | ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:08