Klasztor:
Benedyktynki, Grudziądz (Duch Święty) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.05.2016 21:23

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1631 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1836 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Grudziądz

Nazwa w momencie kasaty: Graudenz

Nazwa inna/e: łac. Graudentum, Graudentium, Grudentia; lit. Grudziondzas, ros. Грудзёндз [pol. Grudziondz, ang. Grudzëndz]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, m. na pr. pow. Grudziądz

Dodatkowe informacje o położeniu: Gmina miejska Grudziądz.

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktynki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Mniszki Zakonu Świętego Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Moniales Ordinis Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1631 r.

Opis:

Fund. Jan Działyński i Katarzyna Działyńska.

Wg EK fundatorką była benedyktynka Zofia Dulska (EK, 4, kol. 346)

Klasztor został zasiedlony przez mniszkami z Torunia, prowadziły szkołę dla dziewcząt (EK, 6, 211).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Wezwanie kościoła: Duch Święty

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Kujawy

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: chełmińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1836 r.
  • Opis:

   Klasztor z pałacem opatek i kościół św. Ducha, szkoła dla dziewcząt Obecnie w klasztorze znajduję się muzeum miejskie

   Władze pruskie zakazały od 1810 roku przyjmowania nowicjuszek do klasztoru, benedyktynki przeniosły się do Radzynia Chełmińskiego (EK, 6, 211).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.4913 18.7470 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Stępniewska Alicja, Dulska Zofia OSB, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4: Docent - Ezzo, Lublin, 1983, kol. 346