Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Grudziądz (Święty Krzyż) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 20:11

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1750 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1801 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Grudziądz

Nazwa w momencie kasaty: Graudenz

Nazwa inna/e: łac. Graudentum, Graudentium, Grudentia; lit. Grudziondzas, ros. Грудзёндз [pol. Grudziondz, ang. Grudzëndz]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, m. na pr. pow. Grudziądz

Dodatkowe informacje o położeniu: Gmina miejska Grudziądz.

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1750 r.

Opis:

Fund. Jerzy Augustyn Mniszek marsz. nadw. koronny

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Kujawy

Prowincja / Archimandria: Prowincja pruska pw. Wniebowzięcia NMP

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: chełmińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1801 r.
  • Opis:

   Klasztor i kościół św. KrzyżaKlasztor zamieniono na zakład karny wraz z kościołem

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.4950 18.7529 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 282 nr 6

Foto

Kościół i klasztor reformatów, fot. z I poł. XX w. 
Autor: nieznany
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grudzi%C4%85dz_-_The_formerly_Reformati_Church.jpg