Klasztor:
Dominikanie, Halicz nieskasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.05.2016 21:52 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1228 - 1238 r.
 • Opuszczenie, wymarcie etc.

  1239 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Halicz

Nazwa/y obecna: Галич [pol. Hałycz, ang. Halych]

Nazwa inna/e: łac. Halicia, niem. Halytsch, lit. Haličas, ang. Halych, ros. Галич [pol. Galicz, ang. Galich]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] halicki

Dodatkowe informacje o położeniu: nad Dniestrem

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1228 - 1238 r.

Opis:

Pierwsza placówka dominikanów powstała w 1228 r. podczas misji Jacka Odrowąża na Rusi. Schronił się tu  w 1233 r. wygnany konwent z Kijowa; kościołem został ufundowany w 1238 r. (EK, 6, kol. 506).  Wg Trajdosa - fund. 1228.

Placówka w chwili fundacji

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Likwidacja nie poprzez kasatę

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Data: 1239 r.
  • Opis:

   po zdobyciu grodu przez Mongołów?

Mapa

Lokalizacja: hipotetyczna

Geolokalizacja: 49.1250 24.7296 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Lewicki Józef, Halicz, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 506
 • Trajdos Tadeusz M., Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, s. 45