Klasztor:
Franciszkanie (konwentualni), Halicz (Święty Krzyż) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.05.2016 21:58

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1238 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1787 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Halicz

Nazwa/y obecna: Галич [pol. Hałycz, ang. Halych]

Nazwa inna/e: łac. Halicia, niem. Halytsch, lit. Haličas, ang. Halych, ros. Галич [pol. Galicz, ang. Galich]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] halicki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Franciszkanie (konwentualni)

Inne przyjęte nazwy polskie: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Pełna polska nazwa zgromadzenia: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Skrócona nazwa łacińska: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1238 r.

Opis:

Franciszkanie pojawili się w Haliczu w 1238 r. dzięki księciu Bolesławowi V Wstydliwemu, a na stałe osiedlili się w 1367 r. za sprawą Kazimierza Wielkiego (EK, 6, 506).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Święty Krzyż

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Antoniego z Padwy

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: lwowska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1787 r.
  • Opis:

   Klasztor i kościół św. Krzyża. Budynek klasztorny został przekształcony na ratusz

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.1250 24.7296 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Lewicki Józef, Halicz, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 506-507
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 222 nr 3