Klasztor:
Jezuici, Birże (św. Jan Chrzciciel) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 29.04.2020 22:05 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1750
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Birże

Nazwa w momencie kasaty: lit. Biržai

Nazwa/y obecna: Berze

Nazwa inna/e: Berz, Bersen, Berseeye, żmudz. Biržā, ros. Биржи; de Lieven, de Lievena

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1750

Opis:

fundacja W.H. de Lievena z ok. 1750 r.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: misja

Dom, któremu podlega dependencja: Jezuici, Mitawa (św. Jerzy)

Wezwanie kościoła: św. Jan Chrzciciel

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Kurlandia i Semigalia

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: inflancka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data urzędowa kasaty: 1773 r.
  • Opis:

   po kasacie nadal przebywali tu jezuici, co najmniej do 1775 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 56.2017719 24.75601180000001 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Birże, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, s. 48
 • Birże, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, s. 48