Klasztor:
Dominikanie, Horodło (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1411 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1784 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Horodło

Nazwa inna/e: lit. Horodlė, ukr. Городло [pol. Horodło, ang. Horodlo]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Horodło.

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1411 r.

Opis:

Fund. Ziemowit IV z żoną Aleksandrą

Fundacja została potwierdzona w 1476 r. przez Kazimierza IV Jagiellończyka i w 1523 r. przez Zygmunta I Starego (EK, 6, 1232).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: chełmska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1784 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.8943 24.0364 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Horodło, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 1232