Klasztor:
Benedyktyni, Horodyszcze [ob. Białoruś] (św. Anna) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.09.2017 10:53 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1659 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Horodyszcze [ob. Białoruś]

Nazwa/y obecna: Гарадзішча [pol. Haradziszcza, ang. Haradzishcha]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] piński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Benedyktyni

Inne przyjęte nazwy polskie: czarni mnisi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Benedicti

Skrócona nazwa łacińska: OSB

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji: 1659 r.

Typ fundacji: szlachecka

Opis:

Jan Karol Kopeć kasztelan trocki

W 1659 r. kasztelan trocki Karol Kopeć zbudował w 1659 r. kościół św. Anny i klasztor, do którego sprowadził benedyktynów z Monte Cassino i Świętego Krzyża, w 1662 r. fundacja została potwierdzona przez sejm. Początkowo opactwo należało do kongregacji kasyneńskiej, następnie od 1710 r. do kongregacji polskiej. Od 1803 r. wraz z opactwami benedyktyńskimi w Nieświeżu i Trokach Starych oraz opactwem cystersów w Wistyczach utworzyło nową kongregację. Utworzono zakonne studia filozoficzne i teologiczne. W Horodyszczach znaleźli schronienie niektórzy kartuzi ze skasowanego w 1831 r. klasztoru w Berezie Kartuskiej i benedyktyni z Trok Starych (po kasacie z 1844 r.) (EK, 6, 1232).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: św. Anna

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander III: ukaz z 6.06.1891
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.
  • Opis:

   Klasztor i kościół św. Anny. Klasztor zlikwidowano, kościół zamknięto, a bibliotekę przyklasztorną sprzedano.Obecnie szpital psychiatryczny.

   Po kasacie klasztoru biblioteka licząca ok. 2000 woluminów została sprzedana, a zakonników wywieziono w głąb Rosji, nad rzekę Amur (EK, 6, 1232).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.164229 26.267746 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
 • Wrzeszcz Maria, Horodyszcze, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 1232
Strony na temat miejscowości: