Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Horodyszcze [ob. Białoruś] (św. Anna)
Acta Monasterij Castro-Cassinensis (HORODYSZCZE, pod Pińskiem), ex suis originalibus transscripta. A. D. 1698. (Akta 1661-1693), 1661 - 1698 r.
wprowadzono: 02.07.2014 14:51 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 14:51
Generale summarium omnium librorum in Bibliotheca Monasterij Castro-Cassinensis alias Horodiscensis Reperibilium. Conscriptu[m] Anno D[omi]ni 1783, 1783 - 1863 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:18 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:18
Katalogi monastyrskich bibliotek. Č. II, 1858 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29
Papiery majątkowe i procesowe Michała Kazimierza Ogińskiego z lat 1743-1799, ok. 1743 - 1799
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego obejmujące głównie kwity i rachunki różnych osób z lat 1750-1759, ok. 1750 - 1759
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego obejmujące kwity i rachunki różnych osób z lat 1751-1759, ok. 1751 - 1759
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego z lat 1748-1763, 1752 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Regestr spraw wszystkich dobrom klasztoru HORODYSKIEGO służących, przez alphabet pracą y staraniem Xdza Laurentego Bułharewicza, professa y opata tegoż klasztoru Horodyskiego R. P. 1735 spisany, 1735 r.
wprowadzono: 02.07.2014 14:51 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 14:51
Series Abbatum defunctorum Monasterii HORODISCENSIS, alias Castro-Cassinensis Ord. S. P. Benedicti Congregationis Benedictino-Polonae, nec non Patrum ac Fratrum & Benefactorum, facta anno 1798. Die 16 Martij, marzec 1798
wprowadzono: 02.07.2014 14:51 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 14:51
„Series seu Cathalogus abbatum defunctorum patrum et fratrum et benefactorum huius Monasterii Castrocassinensis Ordinis Sancti Benedicti Congregationis antea Casinensis nunc vero Polono-Benedictinae”, ok. 1799
wprowadzono: 13.02.2014 14:48 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:48

1 2