Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Horodyszcze [ob. Białoruś] (św. Anna)
Varia 1826-1830, 12.03.1827 r.
wprowadzono: 07.10.2015 06:15 | ost. aktualizacja: 07.10.2015 06:15
Дело об отдаче в собственость управляющему Минской казенной палаты Де-ла-Горды земельного участка бывшего римско-кат. Городищенского м-ря Пинского у. / Sprawa o oddanie na własność zarządcy mińskiej izby skarbowej De-la-Gordy części ziemi dawnego rzymsko-katolickiego grodzieńskiego klasztoru pińskiego powiatu, 1868 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Дело о взыскании с Пинских мещан чиншевых денег в пользу Городищенского бенедиктинского м-ря / Sprawa o odzyskanie od pińskich mieszczan czynszu na rzecz klasztoru benedyktynów w Horodyszczach, 1849 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Передача книг упраздненного Городыцкого бенедиктинского м-ря бибилиотеке Пинской гимназии / Przekazanie ksiąg zniesionego Horodyckiego benedyktyńskiego klasztoru do biblioteki Pińskiego gimnazjum., 1866 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15