Klasztor:
Bazylianie, Hoszcza (św. Michał Archanioł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 09:23

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  ok. 1639
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1833 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Hoszcza

Nazwa/y obecna: Гоща [pol. Hoszcza, ang. Hoshcha]

Nazwa inna/e: niem. Hoschtscha, ros. Гоща [pol. Goszcza, ang. Goshcha]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] rówieński

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bazylianie

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Skrócona nazwa polska: ukr. ЧСВВ

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: ok. 1639

Opis:

Fund. Regina z Hojskich Sołomerecka ks., kasztelanowa smoleńska

Monaster prowadził szkołę, której rektorami byli m. in. I. Gizel oraz Ł. Baranowicz, w końcu XVII w. przyjął unię z Kościołem katolickim. W 1744 r. przyłączono do niego monaster w Horodyszczu k. Równego. Klasztor miał studium retoryki, a od ok. 1748 r. szkołę publiczną. W 1766 r. na zjeździe w Hoszczy powstały Konstytucje hoszczańskie (uzupełnione i wydane jako Codex constitutionum Ordinis Sancti Basilii Magni). Od 1774 r. szkoła bazylianów jako podwydziałowa podlegała Komisji Edukacji Narodowej. W 1776 r. liczyła 100 uczniów, natomiast w klasztorze 17 zakonników i nowicjat z kursem teologii. W 1777 r. bazylianie przejęli szkołę pojezuicką w Ostrogu i przenieśli tam też swoją szkołę (EK, 6, 1249).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: monaster

Wezwanie kościoła: św. Michał Archanioł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie unickie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1833 r.
  • Opis:

   W 1796 odebrano bazylianom cerkiew, w 1831 r. zamknięto szkołę, a w 1833 r. skasowano klasztor (EK, 6, 1249).

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.5986 26.6752 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Hoszcza, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 1249