Klasztor:
Dominikanie, Hoszczewo (Zwiastowanie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 09:37

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1776 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Hoszczewo

Nazwa/y obecna: Гошчава [pol. Hoszczawa, ang. Hoshchava]; Hośćava

Nazwa inna/e: ros. Гощево [pol. Goszczewo, ang. Goshchevo]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] brzeski, raj. [rej.] iwacewicki

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Zwiastowanie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Kraina historyczna: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1776 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 52.6910 25.2124 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)