Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Husiatyn (Narodzenie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 10:34

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1610 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1782 r.
 • Restytucja

  1938 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1946 r.
 • Restytucja

  1990 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Husiatyn

Nazwa/y obecna: Гусятин [pol. Husiatyn, ang. Husyatyn]

Nazwa inna/e: niem. Husjatyn, ang. Husiatyn, ros. Гусятин [pol. Gusiatin, ang. Gusyatin]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] tarnopolski, raj. [rej.] husiatyński

Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, obwód tarnopolski, rejon husiatyński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1610 r.

Opis:

Fund. Walenty A. Kalinowski

Z powodu najazdów Turków bernardyni opuścili Husiatyn, a klasztor i kościół uległy zniszczeniom. Zakonnicy powrócili w 1690 r., a odbudowa trwała do 1728 r. W XVIII w. działało studium teologii (EK, 6, 1341).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Narodzenie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ukraina

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: kamieniecka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Data faktycznej kasaty: 1782 r.
  • Opis:

   Kościół przekształcony na parafialny, budynki klasztorne na plebanię i urząd miasta. 

  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data faktycznej kasaty: 1946 r.

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1990 r.
  • Opis:

   Po zakończonym remoncie w 1990 r. do zabudowań wrócili bernardyni.

  • Data: 1938 r.
  • Opis:

   Bernardyni odzyskują budynki klasztorne i zajmują je na 6 lat.

   Powrócili za zgodą abpa lwowskiego B. Twardowskiego (EK, 6, 1341).

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.0667 26.2166 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Husiatyn, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 1340-1341

Foto

Klasztor w Husiatyniu. Autor: Vlasenko, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Husiatyn_church.jpg