Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Iwie (św. Piotr i Paweł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.06.2016 20:19

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1631 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1858 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Iwie

Nazwa/y obecna: Іўе [pol. Iuie, ang. Iwye]

Nazwa inna/e: ang. Iwye, lit. Ivje, ros. Ивье [pol. Iwje, ang. Iv'ye]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] iwiejski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1631 r.

Opis:

Fund. Mikołaj Kiszka woj. mścisławski

Zakonnicy prowadzili pracę misyjną wśród miejscowych innowierców, założyli bractwa św. Anny w 1632 r. i Paska św. Franciszka w 1652 r. W XIX w. prowadzili szkółkę elementarną (EK, 7, 575).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Piotr i Paweł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1858 r.
  • Opis:

   Klasztor i kościół śś. Piotra i Pawła, a także szkoła retoryki, biblioteka. Kościół został zamieniony na paraf., a klasztor zamknięto. Obecnie zachowało się zachodnie i część wschodniego skrzydła korpusu klasztornego.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.9166 25.7666 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Iwie, Iwje, Encyklopedia katolicka, t. 7: Ignoratio elenchi - Jędrzejów, Lublin, 1997, kol. 575