Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Iwie (św. Piotr i Paweł)
Inwentarz Klasztoru Iwieyskiego Xięży Bernardynow w Roku 1822 Miesiąca Junii 4 Dnia Sporządzony, 1822 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28
Opis kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Iwiach. 1837 r., 1837 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28
Papiery gospodarcze i majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego i rodziny Ogińskich z lat 1671-1806, ok. 1799 - 1800
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Wincenty Saplica, prowincjał litewski Bernardynów, poleca pod posłuszeństwem ojcu Antoniemu Gniewczyńskiemu udać się w interesach klasztoru wileńskiego do Warszawy i w ciągu 7 tygodni wrócić do miejsca swego zamieszkania, 1761 r.
wprowadzono: 27.03.2014 15:18 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 15:18
Wizyta Klasztoru XXży Bernardynow Iwieyskich Gubernij Litewsko-Wileńskiey Powiatu Oszmiańskiego Dekanatu Wiszniewskiego z Roku 1818, 1818 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29
Wizyta Kościoła Parafialnego Rzymsko-Katolickiego Iwieyskiego Klasztoru XXży Bernardynow, w Gubernii Wileńskiey, Powiecie Oszmianskim, w Miasteczku Iwiu, w Dekanacie Wiszniewskim, przez naznaczonego Wizytatora od Rządu Dyecezalnego Wileńskiego, za Rok 183, 1830 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:29 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:29