Klasztor:
Dominikanie, Jałowicze (Ofiarowanie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.06.2016 22:13 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1658 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1850 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Jałowicze

Nazwa/y obecna: Яловичі [pol. Jałowyczi, ang. Yalovychi]

Nazwa inna/e: Valovychi, pol. Jełowicze, ros. Яловичи [pol. Jałowiczi, ang. Yalovichi]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] wołyński, raj. [rej.] młynowski

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1658 r.

Opis:

Fund. Samuel Isajkowski stolnik łucki

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Ofiarowanie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1850 r.
  • Opis:

   Klasztor i kościół Ofiarowania NMP, studium zakonne.Kościół pozostał jako parafialny.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.6522 25.4165 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)