Klasztor:
Jezuici, Janiszki (św. Jakub ap. (Większy)) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.06.2016 22:37

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Janiszki

Nazwa/y obecna: Joniškės

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
  • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] wileński, raj. [rej.] solecznicki

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Ejszyszki

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: misja

Wezwanie kościoła: św. Jakub ap. (Większy)

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wileńska

Kraina historyczna: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1773 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 54.1583 25.0978 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)