Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Janów (Niepokalane Poczęcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.06.2016 22:43 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1760 - 1780 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Janów

Nazwa/y obecna: Іванів [pol. Iwaniw, ang. Ivaniv]

Nazwa inna/e: ukr. Янів [pol. Janiw, ang. Yaniv]; ros. Иванов [pol. Iwanow, ang. Ivanov]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] winnicki, raj. [rej.] kalinowski

Dodatkowe informacje o położeniu: do roku 1946 r. Janów (Янів) wieś nad rz. Śniwodą diec.: łucka, od 1798 kamieniecka prow.: ruska, od 1785 ruska w imperium rosyjskim, od 1818 litewska

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół i klasztor, opuszczone, stan zły

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1760 - 1780 r.

Opis:

drewn. klasztor i  kościół Niepokalanego Pocz. NMP zbudował w 1754 r. Adam Chołoniewski, kasztelan buski, który w 1760 r. zaproponował go bernardynom, którzy propozycję przyjęli. Sprzeciwił się temu bp łucki Antoni Wołłowicz. Prowincjał Benedykt Kotlicki (1766-1769) uzyskał zezwolenie na zamieszkanie tu jednego zakonnika, który prowadził duszpasterstwo w kościele. Zakonnicy osiedli tu po śmierci tego bpa (1769 r.) "gdy wdowa po kasztelanie Salomea z Kątskich Chołoniewska ufundowała w 1780 r. wraz z synami Ignacym, Rafałem, Andrzejem, Ksawerym i Andrzejem murowany kościół i klasztor pod dotychczasowym wezwaniem, opatrzywszy przy tym bernardynów obfitą ordynarią" (Wyczawski, Janów, 95)

Kraina historyczna: Podole

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: rezydencja

Wezwanie kościoła: Niepokalane Poczęcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. podolska

Kraina historyczna: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: kamieniecka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.4853 28.3307 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Janów (1), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 3: [Haag - Kępy], Warszawa, 1882, 423
 • Wyczawski Hieronim Eugeniusz, Janów, [w:] Wyczawski Hieronim Eugeniusz (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska, 1985, s. 95-96