Klasztor:
Bartolomici, Janów Podlaski (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 03.06.2016 23:11

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1685 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1782 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Janów Podlaski

Nazwa inna/e: pol. Janów, biał. Янаў Падляскі [pol. Janau Padlaski, ang. Yanaw Padlyaski]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia rzymskokatolicka św.Trójcy (kościół i klasztor bartolomitów), Adam1 Maja 2, 21-505, Janów Podlaski, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, pow. bialski, tel.: 833413011

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Janów Podlaski

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: gmach Seminarium z poł. XVIII w., ob Zespół Szkół, mur. dzwonnica z 1745 r., kościół klasztorny z 1714-1735, ob. kolegiata

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Bartolomici

Inne przyjęte nazwy polskie: bartoszkowie; księża życia wspólnego; księża komuniści; komuniści; kommuniści

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Kleryckie Księży Życia Wspólnego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Institutum Clericorum Saecularium in Communi Viventium; Institutum Sacerdotum Saecularium in Communi Viventium

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, bezhabitowe, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1685 r.

Opis:

seminarium fund. Stanisław Witwicki, bp łucki, przy kościele fund. w 1428 r. przez ks. Witolda, początkowo parafialnym, od 1602 ponownie par.

Kościół zaczęto budować w 1714 r., konsekrowano 30.11.1735 r., od 1741 kolegiacki, od 1818 r. katedra bpa, po kasacie diecezji w 1867 r, par.

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: seminarium

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska/[II] Rzeczpospolita Polska

Jednostka podziału administracyjnego: woj. podlaskie

Kraina historyczna: Podlasie

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1782 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.1966 23.2064 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

widok obecny kościoła
za: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan%C3%B3w_Podlaski-kosc_sw_Trojcy.jpg