Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Jarmolińce (św. Jana Nepomucena) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 04.06.2016 01:34 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1760 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Jarmolińce

Nazwa/y obecna: Ярмолинці [pol. Jarmołynci, ang. Yarmolyntsi]

Nazwa inna/e: niem. Jarmolynzi, ang. Yarmolyntsi, ros. Ярмолинцы [pol. Jarmolincy, ang. Yarmolintsy]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] chmielnicki, raj. [rej.] jarmoliński

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1760 r.

Kraina historyczna: Podole

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jana Nepomucena

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. podolska

Kraina historyczna: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: kamieniecka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   Klasztor i kościół św. Jan Nepomucena Kościół zamieniony został na cerkiew prawosł.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.1925 26.839 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)