Klasztor:
Jezuici, Jarosław (św. Jan Chrzciciel) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 05.06.2016 21:06

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1572 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: lipiec 1773 Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Jarosław

Nazwa inna/e: niem. Jaroslau, lit. Jaroslavas, ros. Ярослав [pol. Jarosław, ang. Yaroslav]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Kolegiata pw. Bożego Ciała, Plac Ks. Skargi 2, 37-500, Jarosław, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podkarpackie, pow. jarosławski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Jarosław

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1572 r.

Opis:

Fund. Zofia ze Sprowy Tarnowska.
"W kolegium istniała też Trzecia probacja w l. 1602-54, 1658-68, 1674-76 i 1736-48":. (EJ: Jarosław). Wg Tabele, nr 29/8, istniał wóczas oddzielny dom III próby, pw. MB Bolesnej (Tabele, s. 229, tab. 29 nr 8);
1772 r.: 29 zakonników, 15 kapłanów, 5 kleryków, 9 laików, prow. małopolska, diec. przemyska, woj. ruskie, wezw. Jan Chrzciciel (Tabele, s. 229, tab. 29 nr 6);

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Wezwanie kościoła: św. Jan Chrzciciel

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja małopolska = Provincia Minoris Poloniae

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: przemyska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data urzędowa kasaty: lipiec 1773
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.
  • Opis:

   Kolegium, studium zakonne filozofii, sem. pedagog. Kolegium zlikwidowano, a w jego miejsce utworzono gimnazjum (zamknięte w 1783).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.0207 22.6822 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 229 nr 6, 8