Klasztor:
Cystersi, Jędrzejów (NMP, św. Wojciech) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 11.06.2016 16:07 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1140 - 1149 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r. Data faktycznej kasaty: 01.08.1820 r.
 • Restytucja

  23.09.1945 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Jędrzejów

Nazwa inna/e: Andrzejów, ros. Енджеюв [pol. Jendżejuw, ang. Yendzheyuv]

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie, ul. Klasztorna 20, 28-300, Jędrzejów, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Jędrzejów

Stan zachowania

Stan zachowania: ob. funkcjonuje

Czy obiekt​/​y istnieje?: po remoncie

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Cystersi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Cystersów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Skrócona nazwa łacińska: OCist

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mnisze

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1140 - 1149 r.

Opis:

Janik z rodu Gryfita, bp wrocłąwski, arcb gnieźnieńskie. Kościół konsekrowano  1210 r.

1734 spłonęły kościół i klasztor, odbudowę zakończono w 1754 r. W 1800 r. pożar w dużym stopniu zniszczył kośció i zabudowania klasztorne

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: opactwo

Wezwanie kościoła: NMP, św. Wojciech

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Kraina historyczna: Małopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kielecka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Kościół/abp warszawski Franciszek Skarbek Malczewski: dekret supresyjny z 17.04.1819
  • Data urzędowa kasaty: 17.04.1819 r.
  • Data faktycznej kasaty: 01.08.1820 r.
  • Opis:

   w 1818 r. - 7 mnichów; 1823 - 6.
   komisarz Konrad Lisiecki znajwił się w klasztorze w końcu maja 1819 r., ostateczne przejęcie klasztoru - w czerwcu tego roku.

   4.02.1829 r. zmarł ostatni opat Wawrzyniec Drzewiecki, a w 1855 r. ostatni cysters Wilhelm Ulawski. W tym właśnie roku obowiązki duszpasterskie w kościele jędrzejowskim przejął o. Jukundyn Czerwonka z zakonu reformatów. Reformaci zostali usunięci z Jędrzejowa w 1870 r. -w l. 1872-1886 utworzono w klasztorze na polecenie władz carskich Seminarium Nauczycielskie, - 1886 r. kościół przyklasztorny stał się filią parafii Świętej Trójcy w Jędrzejowie (wniosek biskupa kieleckiego Tomasza Kulińskiego), - 1913 r. biskup kielecki Augustyn Łosiński powołał przy kościele samodzielną parafię pw. bł. Wincentego zw. Kadłubkiem. - 23.09.1945 restytucja cystersów.

   przed 1914 r. rozebrano zniszczone skrzydło kapitularza, a w 1914 r. wieże (pożar).

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:

Restytucja

Restytucje 1773-1914
  • Data: 23.09.1945 r.
  • Miejsce: dawny klasztor w Jędrzejowie. początkowo przeorat podległy opcatwu w Szczyrzycu, od 1953 r. przeorat konwentualny, od 1989 r. opactwo
  • Opis:

   1953 r. przekształcenie jędrzejowskiego przeoratu zwykłego, podległego dotąd opactwu w Szczyrzycu w samodzielny klasztor, obecnie arcyopactwo..

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.6536 20.2842 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)